สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เขี่ยบุหรี่ กล่องใส่ปากกา ของประดับตกแต่ง แจกัน และกล่องใส่คลิปหนีบกระดาษ

บทคัดย่อ


คําสําคัญ :

Abstract


Keywords :